A Plébánia lelkipásztori tevékenysége:

A hitélet szervezése és irányítása: szentmise; szentségek kiszolgáltatása; szentségek vételére való felkészítés; temetés; hitoktatás; gyermek- és felnőttképzés.

A templomok állagának és művészi értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása.

Lelki töltődést szolgáló programok szervezése: lelkigyakorlatok, keresztény filmklubok, felnőtt katekézis.

Kisebbségekkel és fogyatékkal élőkkel való foglalkozások szervezése.

Lelkipásztori szolgálat a kórházakban:

Plébániánk területén található a Jávorszky Ödön Kórház, melynek lelkésze Dr. Faragó Artúr.

Elérhetősége a kórházakban:

Hétfőn 8-16 óráig a Jávorszky Ödön Kórházban (a Kálvária mögötti épület).

Pénteken 8-12-ig az Irgalmas Rendi Kórházban

(Mivel a kórházlelkész egyéb lelkipásztori teendőket is ellát, így előfordulhat, hogy a jelzett időben a kórházban nem található.)

Szentmisék a Jávorszky Ödön Kórházban:

Vasárnaponként 11 órakor.

(Egyéb esetekben kérjük, hogy az ügyeleti telefonszámot hívják: 0620/581-9996. Ha ezen a számon nem éri a kórházlelkészt, akkor szíveskedjék érdeklődni a Vác-Alsóvárosi Plébánia telefonszámán.)

Lelkipásztori szolgálat a szociális otthonokban:

A Burgundia utcai, valamint a Rádi úti szociális otthonokban havonként egyszer van szentmise; ilyenkor az ágyban fekvő betegek is kérhetik a a szentségek kiszolgáltatását.

Vác-Alsóvárosi Plébánia

 

      

UA-85961568-1