Názáreti Karizmatikus Közösség

1990-2006. között a Mária Reparatrix Társaság ( Örökimádó Nővérek ) Vácon is működött. Bató Mária nővér és Maria Teresa Zatarain nővér alakította meg a világi tagokból álló Názáret Közösséget a Szentlélek Szemináriumot végzett testvérekből.

Közösségünk fő karizmája az evangelizáció, az örömhír továbbadása.
1997-2008 között Szentlélek Szemináriumok szervezésében több mint 20 alkalommal vettünk részt. A Názáret Közösség létszáma jelenleg 30 fő. Közösségünk tagjai minden héten Szentségimádást végeznek, imádkoznak mindazokért, akiket rájuk bízott az Isten. A közösségen belül több imacsoport működik. Minden csoportnak két kijelölt vezetője van.

Közösségünket jellemzi a testvéri összefogás, egymás segítése, nyitottság a rászorulók felé, együttműködés a plébániákkal, napi szentmise látogatás, apostolkodás. Minden hónapban a Szentlélek tiszteletére bemutatott szentmisén találkoznak a Vácon és a környékben élő karizmatikus testvérek. A szentmisén való szolgálatba a közösség tagjai is bekapcsolódnak. A szentmise előtt egy órás Szentségimádást tartunk, közben egy elmélkedés hangzik el a napi olvasmányhoz kapcsolódóan. A nyári egyhetes lelkigyakorlatot Szobon tartja a közösség lelkivezetője Hugyecz János atya. Minden évben más témában mélyülünk el.2011 áprilisában új csoport alakult a egy karizmaiskola képzés után.Az imaalkalmakon először dicsőítést végzünk, majd megosztást a napi szentírás olvasásról és az imatapasztalatokról, időnként közös elmélkedést és közbenjáró imát is tartunk.

Használjuk, gyakoroljuk a karizmákat: nyelveken való ima, képlátás, ismeretszava, prófécia. Eddigi témáink: a karizmák használata, a közösségünk egysége, a misztika útja, imaéletünk, a megtérés, megpróbáltatásaink, tized, az ima ereje, a Miatyánk ima, a bűn, a szenvedés, a vértanúság voltak. Közösségünkben egyszerre van jelen a csoporttagok hűséges imájának ereje, és a kibontakozó karizmák szépsége.

UA-85961568-1