Rólunk

Szeretettel köszönti az Olvasót a Vác-Alsóvárosi Plébánia és annak munkatársai! Plébániánk egyszerre szolgálja Isten dicsőségét és azon embertársaink javát, akik hozzánk fordulnak. Plébániánk területén többféle közösség működik, melyek a hívek egy-egy speciális csoportját fogják össze. A plébániai közösség korcsoportok szerint is tagolódik. Fontos a családos közösség, valamint a különféle ifjúsági csoportok. Plébániánk sajátja, hogy a plébániatemplom maga a Székesegyház, melyen kívül Vác városán belül a plébániához tartozik a Piarista Templom, a Barátok Templom, a Hétkápolna kegyhely és a Karolina-kápolna is. Ezen felül Erdőkürt község templomát látjuk el, amely szintén a plébánia részét alkotja.


Lelkipásztori szolgálat a kórházakban

Plébániánk területén két kórház található:

  • A Jávorszky Ödön Kórház, melynek lelkigondozója Polónyiné Maretta Judit (30/570-7199); és
  • az Irgalmasrendi Kórház.

A lelkigondozók minden héten összegyűjtik, hogy a betegek közül kik szeretnének szentségekhez járulni, és erről értesítik az azon a héten ügyeletes atyát. Amennyiben a kórházban haldokló hozzátartozónk számára szeretnénk szentségekkel történő ellátást kérni, ezt is náluk lehet jelezni. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy idejében gondoskodjanak betegeik ill. haldoklóik ellátásáról! Minden vasárnap 16 órától szentmisét ünnepelhetn ek a betegek az Irgalmasrendi Kórház kápolnájában.


Lelkipásztori szolgálat a szociális otthonokban

Rendszeresen tartunk igeliturgiát a Burgundia utcai valamint a Rádi úti szociális otthonokban.

UA-85961568-1