Keresztelési felkészítő

A megkeresztelt ember „életének egész értelme abban rejlik, hogy eljusson annak a radikálisan keresztény újdonságnak a felismerésére, amely a keresztségből árad, és ez által kötelességeit az Istentől kapott hivatás szerint betölthesse. A világi hívő „képének” megrajzolásához három elsődleges szempontot kell közvetlenül szemügyre venni. A keresztség újjászül bennünket Isten gyermekeinek életére. Jézus Krisztushoz, valamint az Ő testéhez, az Egyházhoz kapcsol. Végül fölken a Szentlélekben és így az Ő templomává leszünk.”

II. János Pál pápa
„Christifideles Laici” kezdetű apostoli buzdításából

kereszteles

 

 

 

  1. Mit kell tudni a keresztelésről? Bővebben itt.

  2. Keresztelési bejelentő adatlap itt letölthető.

UA-85961568-1