Találkozás a feltámadt Üdvözítővel

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/04/emmauszi_tanitvanyok_ikon.jpgTalálkozás a feltámadt Üdvözítővel

Húsvét 3. vasárnapja Az Apostolok Cselekedetei összesen nyolc beszédet tartalmaz. Ezek számunkra igen értékesek, mert ezekből megtudhatjuk az első keresztények gondolkodását. A nyolc beszédből hat a választott nép fiaihoz, kettő pedig a pogányokhoz szól. A mai olvasmány egy kivonatot tartalmaz Szent Péter apostol pünkösdi beszédjéből. Az első keresztények az ószövetségi Szentírást buzgón olvasták, és keresték benne azokat a részeket, melyek a Messiás szenvedésére és feltámadására utalnak. Ezért az Apostolok Cselekedetei…Keep Reading

Járjunk hitünk világosságában!

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/04/petar.jpgJárjunk hitünk világosságában!

Húsvét 2. hete, szerda Az Apostolok cselekedeteinek 5. fejezetéből a 17-26. versig terjedő részeket olvassuk. A történés előzménye, hogy az apostolok a templomban tanítottak. Amiről itt olvasunk, az tökéletes valóságként elképzelhető. Ma is vannak vallási alapon álló villongások, például ilyen a keresztények lefejezése. A tolerancia ma sem egyetemes ajándék. A tanítás miatt az apostolok börtönbe kerültek, de onnét csodálatos módon kiszabadultak, és ismét tanítani kezdtek a templomban. Mivel azt hirdették,…Keep Reading

A végső idő elkezdődött

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/04/santakoldus.jpgA végső idő elkezdődött

Húsvét 2. hete, hétfő Ezekben a napokban Apostolok cselekedetei alapján végigkísérjük Szent Péter és Szent János apostolt, akik a béna meggyógyítása miatt a főtanács elé kerülnek (4,1-12). Az imént jelölt részben is tükröződik, hogy a végső idő elkezdődött, de nem abban az értelemben, hogy hamarosan bekövetkezik a világ vége, hanem úgy, hogy Jézus eljövetele által az Isten országának erői jelen vannak a világban. Jézus földi életében csodákat művelt, feltámadása pedig…Keep Reading

Boldogok, akik hisznek

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/04/tamás.jpgBoldogok, akik hisznek

Húsvét nyolcadának vasárnapja Ennek a vasárnapnak a neve a régi liturgiában „dominica in albis”, amelyet fehérvasárnapnak fordíthatunk. Ez az elnevezés arra az őskeresztény gyakorlatra megy vissza, hogy az első keresztények a keresztség felvétele után egy hétig fehér ruhában jártak. A keresztség szentségének kiszolgáltatása ugyanis húsvét vigíliáján történt, amint a felnőttek keresztelése esetében lehetőség szerint most is így történik. Plébániánkon is több felnőtt készül a keresztség szentségének felvételére. A keresztség liturgiájában…Keep Reading

Elmarad

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/04/cancelled-kolping-zarándoklat.jpgElmarad

Feltámadott, az Írások szerint!

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/04/peter.jpgFeltámadott, az Írások szerint!

Húsvét nyolcada, hétfő Az egyházi év legkiemelkedőbb ünnepeit, így a karácsonyt és a húsvétot is, nyolc napon keresztül ünnepeljük. A húsvéti események csúcsa a Szentlélek kiáradása, melyet a húsvét utáni ötvenedik napon ünneplünk. Eddig a napig a feltámadt Krisztus jelképező húsvéti gyertya is az oltár mellett marad, mely a húsvéti öröménekkel került az oltár mellé. A mai alkalommal elkezdjük az Apostolok cselekedeteinek olvasását. A pünkösdi esemény végleg eloszlatta az apostolok…Keep Reading

UA-85961568-1