Örömünk: A Vác-Hétkápolna kegytemplom üvegablakainak megújulása

“Nézz a csodára! –
Színek zengése!
Fények zúgása!”

(Dsida Jenő: Templomablak)

Magyarok Nagyasszonya-üvegablak

A Vác-Alsóvárosi Plébániahivatal 2018-ban sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  egyházi célú támogatására. A Vác-Hétkápolna Mária kegytemplom üvegablakai restaurálásának I. üteme az EGYH-KCP-19-1161. pályázat keretében valósult meg. Ennek köszönhetően, a közelmúltban jelentős önrésszel megújultak a  kegytemplom üvegablakai. A Vác-Alsóváros Plébániahivatal Dr. Varga Lajos plébános atya vezetésével három darab üvegablak restaurálását rendelte meg Czifrák László szilikát restaurátor művésztől.  A Váci Egyházmegyei Ifjúsági Iroda munkatársai lehetőségeikhez mérten segítették e projekt megvalósulását. Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Kovács József atyának, Vác-alsóvárosi segédlelkésznek segítségéért. Nagy öröm a számunkra, hogy részt vehettünk  a kegytemplom megújításában.

Páduai Szent Antal-üvegablak

Az 1711-ben épült Váci Hétkápolna Kegytemplomban hét üvegablakot találhatunk. E színes üvegablakok a 20. század valamennyi történeti emlékét őrzik, de szépségük túlmutat minden időn, és gyönyörűségük az Örökkévaló csodáját mutatja. A színes üvegablakok a 20. század elején készültek a kegytemplomba, historizáló, eklektikus stílusban.

Szent Erzsébet-üvegablak

A búcsújárás helyszínéül szolgáló kegytemplom több, mint 100 éves üvegablakainak állapota napjainkra jelentősen megromlott. Számos törés, repedezés, korrodált rögzítések, hiányzó külső védő ablak jellemezte őket. A restaurálás tárgyát képező három üvegablak a kápolna bejáratától található első három üvegablak. E festett-ólmozott üvegablakok:  Magyarok Nagyasszonya Szűz Mária, Szent Erzsébet és Szent Antal ábrázolások 1912-ben Tragor Károly adományaként érkeztek a templomba, és Waltherr Gida műtermében készültek. A restaurálás eredményeként az ólmozott üvegképek mellett megújultak az üvegeket tartó fémszerkezetek is, valamint a beillesztés során védő üvegablakokkal lettek ellátva.

(BKE)
A mellékelt fotókat Czifrák László restaurátor művész készítette.

UA-85961568-1