A lángnyelvek szétoszolnak

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/05/tűz.jpgA lángnyelvek szétoszolnak

Még nem mindenki tud vagy mer eljönni a templomba, ezért néhány gondolat megfogalmazásával szólok azokhoz, akik valamilyen ok miatt nem jutottak el a templomba, de a honlapon mégis találkoznak Krisztus urunk üzenetével.

A kereszténységnek három nagy ünnepe van: karácsony, húsvét és pünkösd. Az ünnepek Jézus életét, az üdvösségtörténet jeles eseményeit követik. Karácsonykor megünnepeljük azt, hogy a Fiúisten emberi természetet öltött magára. Húsvétkor megemlékezünk Jézus feltámadásáról, és végül pünkösdkor pedig a Szentlélek kiáradásáról. Az Atyaisten önközlése megtörtént Jézus által, és Jézus mennybemenetele után folytatódik a Szentlélek kiáradásával. A Szentlélek Jézus tanítását idézi emlékezetünkbe, és így vezet bennünket az Atyához.

Fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon történeti igazság-e, hogy az apostolok pünkösd napján ünnepeltek? Mivel ez az ünnep Jézus idejében már régóta megvolt, nyilvánvaló történeti igazság, hogy az apostolok zsidó szokás szerint ünnepeltek. Az ünnep tartalma részben a régi volt, de új tartalommal is telítődött. Isten szövetséget kötött az ő népével. Ez a sínai szövetség, mely Mózes személyéhez kötődik. A bibliai hagyomány szerint Isten tűzben szólt Mózeshez. Nem bibliai elbeszélés, de több Targumban megjelenik az az elképzelés, hogy a hang, mely Mózeshez szólt, hét részre oszlott, hogy a szövetségkötés törvénye minden emberhez elérkezzék.

A Targum az Ószövetség fordítása arám nyelvre. Mivel többféle ószövetségi könyvet fordítottak le, így többféle Targumról beszélhetünk. Az Apostolok cselekedeteinek elbeszélésében a sínai szövetséghez hasonló elemek jelennek meg. A tüzes nyelvek Isten jelenlétére, a Szentlélek kiáradására utalnak. A lángnyelvek szétoszolnak, mert Isten Jézus által új szövetséget kötött az ő népével. Isten azonban most nem kőtáblára írja a szövetség törvényeit, hanem az emberi szívekbe. A szétoszló lángnyelvek jelzik, hogy az üzenet mindenkinek szól. A Jeruzsálemben jelenlévők jelképezik a különböző népeket. Pünkösdkor tehát megvalósul az, hogy Isten az apostolok által mindenkit megszólít. Ezért pünkösdöt az egyház születése napjának tartjuk.

A keresztény közösség mindig tudatában volt egyetemes küldetésének, melyet missziók szervezésével fejezett ki. Most is missziós egyházzá kell válnunk, hogy Isten üzenete mindenkihez eljusson.

+Varga Lajos
segédpüspök, plébános

UA-85961568-1