Mégsem ítél el bennünket

Mégsem ítél el bennünket

Nagyböjt 5. hete, hétfő

A mai alkalommal Dániel próféta könyvének függeléke, a 13. fejezet kerül részbeni felolvasásra. Zsuzsanna története az ártatlanul elítélt történetét mondja el, aki szerencsésen kikerül az őt rágalmazók kezéből. Már a vád is elhangzott, amikor Dániel próféta közbelépett, és sikerült megakadályoznia az ártatlan Zsuzsanna megkövezését. Ebben a prófétát leleményessége segítette, amikor kikérdezte a két vénembert, hogy milyen fa alatt látták Zsuzsannát enyelegni. Mivel a két vén a konkrét körülményre vonatkozóan nem egyformán vallott, így nyilvánvalóvá vált hazugságuk. Nem nehéz a történetben felfedezni azt az elemet, mely Jézus keresztre feszítésére is vonatkozik. Ő is ártatlanságában halt meg a keresztfán.

Az evangélium a házasságtörő asszony jól ismert történetét taglalja (Jn 8,1-11). Jézus nem ítéli el az asszonyt, akinek büntetése a megkövezés lett volna. Ugyanakkor nem is nyilvánítja bűntelennek, hanem arra buzdítja őt, hogy többé nem vétkezzen. Jézus szenvedésében is hasonló dolog történik. Nekünk embereknek vannak bűneink. Isten nem mondja, hogy bűntelenek vagyunk. Cselekedeteinkért igenis felelősek vagyunk. Mégsem ítél el bennünket, hanem egyszülött fiát adja bűneinkért való engesztelő áldozatul.

+Varga Lajos
segédpüspök, plébános

UA-85961568-1