A Jel

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/03/ajel.jpghttp://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/03/ajel.jpgA Jel

Március 25.: Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony

A mai nap az igazi örvendezés
napja. Az ünnepek rendje követi az emberi természet sajátosságait.
Karácsonykor, azaz pontosan kilenc hónap múlva ünnepeljük Jézus születését.
Mivel a gyermek kilenc hónapon keresztül van édesanyja szíve alatt, ezért a mai
naphoz viszonyítva kilenc hónap múlva ünnepeljük a Megváltó Jézus világra
jöttét. Ezzel is megvalljuk Jézus kettős – 
isteni és  valóságos emberi –
természetét. Jézus oldaláról nézve a mai ünnep azt jelenti, hogy Szűz Mária
emberi testében a Szentlélek teremtő ereje révén megfogant, elkezdődött az ő
földi élete. A Gyümölcsoltó Boldogasszony kifejezés a természet rendjével van
kapcsolatban, hiszen március 25. a tavaszi időszakra esik, amikor elkezdődhet a
gyümölcsfák ojtása. Ezen felül az elnevezés jelképes értelmű is. Jézust, Mária
áldott méhének gyümölcseként tartjuk számon. „Áldott a Te méhednek gyümölcse
Jézus.” – imádkozzuk az Üdvözlégy Mária imádságban. A fák rügyezése, majd pedig
virágzásuk gyümölcsterméshez vezet. A fogantatást, mely Mária méhében ment
végbe, párhuzamba állíthatjuk a rügyezéssel és a virágzással, a Mária méhéből
kilépő Jézus, pedig a virágból fakadó gyümölccsel.

A mai szentmise első olvasmányát
Izajás próféta könyvéből (7,10-14, 8, 10c) vettük. Ennek a szentírási
szakasznak az alapján készítik keleti testvéreink a „Jel” ikonját. Isten jelet
ad: „Íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el.” A Zsidókhoz írott
levél ma olvasott része (10,4-10) a világba lépő Jézus imáját tartalmazza.
Isten azért alkotott neki emberi testet, hogy ebben az emberi testben töltse be
az ő akaratát. Jézus keresztáldozata, önfeláldozása ennek a végső
beteljesedése. Így ez az ünnep jól illik a nagyböjti időszakba, amikor Jézus
életének központi eseményére: keresztáldozatára és feltámadására gondolunk. Mi
is saját testünkben hozzuk meg az Istennek tetsző áldozatot.

Végül pedig Szent Lukács
evangéliumából (1,26-38) elolvassuk az angyali üdvözlet történetét, melyben
visszacseng a jelről szóló ószövetségi jövendölés. „A Szentlélek száll rád, s a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is Isten
Fiának fogják hívni.” A mai nap emberi életünk kezdetére, a fogantatásra
irányítja figyelmünket, és így kapcsol be bennünket Isten titkába, az ünnepelt
Krisztus-misztériumba. Amilyen közel áll hozzánk karácsony ünnepe, úgy a mai
ünnep is kerüljön szívünk központjába. Most a járvány idején figyeljünk a
gyermeket váró édesanyákra!

Van egy szép katolikus szokás. Reggel, délben és este szoktunk harangozni. Ilyenkor az Úr angyala imádságot szoktuk imádkozni. Ezzel emlékezünk az angyali üdvözletre. A tegnapi nap folyamán a Gábor nevet viselőkre emlékeztünk. Mivel Máriát Gábor angyal köszöntette, ezért a névnapok rendjében, a Gáborokra az angyali üdvözlet előtt napon gondolunk és köszöntjük őket.

Varga Lajos
segédpüspök, plébános

UA-85961568-1