Plébániai életünk

Bemutatkozik a MÉCS Családközösség

“Van néhány házaspár a plébánián, akik szívesen összejárnak imádkozni, de nincs ötletük, hogyan fogjanak hozzá. Tudnátok segíteni?” – valahogy így hangzik az első kérdés, ami a legtöbbször oda vezet, hogy egy-egy alakulófélben lévő vagy már működő házas közösség a MÉCS Családközösségekhez csatlakozik.

Ryan-Nagy Beáta bemutatkozó írását az alábbi linken teljes terjedelmében olvashatjuk.


Családos szentmisék

A gyermek hitének fejlődéséhez elsődlegesen fontos, hogy azt a közvetlen környezete is előmozdítsa. Erre lehetőséget biztosítanak a családos szentmisék, valamint az ezen alkalmak előtti lelkipásztori beszélgetések.

Ünnepi miserend a Váci Székesegyházban

December 23-án lesz az utolsó hajnali szentmise reggel 6-kor.

December 24-én 16 órakor pásztorjáték,  24 órakor éjféli szentmise.

December 25-én 8-kor, 10-kor és 18-kor lesznek a szentmisék, 11:30-kor nem lesz szentmise!

December 26-án vasárnapi miserend lesz.


Hajnali szentmisék adventi időben

Az adventi időszakban a Váci Székesegyházban a hétköznap reggel 8 órakor kezdődő szentmise elmarad. Helyette  hat órakor rorate-szentmisét tartunk.


A Családos Közösség találkozója

A vácdukai Családos Közösség olyan elkötelezett keresztény házaspárok és gyermekek csoportja, akik havonta egy alkalommal, szombat délután találkoznak a vácdukai közösségi házban. A találkozók mindig közös szentmisével kezdődnek, melyen a családok gyermekei szolgálnak. Ezt követően a közösségi házban a felnőttek egy adott témát beszélnek át, míg a gyerekek játékos formában ismerkednek a jézusi tanítással. Természetesen  sok a kötetlen beszélgetés és a mindennapi családi élet dolgairól is szó esik, melyet egy jóízű agapé követ.


Hit és Fény Közösség

A Hit és Fény Közösség hátrányos helyzetű testvéreinkkel foglalkozik. Szeretné kifejezni azt, hogy ők is hozzájárulhatnak azoknak az embereknek az életéhez, akik közösséget vállalnak velük. Havonta egyszer találkoznak a plébánián.


A penci közösség ministránsai

A penci liturgikus közösségben vasárnapról vasárnapra szép számú ministráns szolgál. Hittanosaink szüleikkel és hitoktatóikkal együtt szintén nagy számban látogatják a vasár- és ünnepnapi szentmiséket.


Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepén a plébánia tulajdonában lévő temetőben minden évben délután három órakor imádságot szoktunk végezni a temetőben nyugvókért. Számos pap és kedves nővér (apáca) nyugszik itt, emlékezzünk meg róluk is!


A vácdukai közösség zarándoklata

Október 29-én volt a vácdukai közösség szentkúti zarándoklata, melyen egy buszt megtöltöttek. Az ünnepi szentmise 11.00 órakor volt, melyen a főcelebráns a segédpüspök úr volt, valamint egy ferences szerzetes koncelebrált. A szentkúti szentmisét követően a zarándokházban közös ebéd volt, majd pedig látogatás történt a szécsényi Forgách kastélyban, melynek utolsó tulajdonosa a báró Lipthay  család volt.


A MÉCS Családközösség október havi összejövetele

A Mécs Családközösség tagjai minden hónapban egy alkalommal találkoznak a plébánián. Ez alkalommal a kisgyerekekre az ifjúsági hittanosok közül egy valaki felügyel s játszik velük, míg a családközösség tagjai ennek a lelkiségi mozgalomnak megfelelően foglalkoznak egy adott témával.


Oltárszolgálat

Az  oltárszolgálatot részben az akolitusok, részben pedig a ministránsok látják el. Ezen kívül felolvasók is vannak. Mindhárom szolgálatra lehet jelentkezni, de akolitus képzés csak jövőre indul. Ministránsokat és felolvasókat folyamatosan képzünk. A ministránsokkal való foglalkozás vasárnap délután 17.00-kor az esti szentmise előtt történik.


Mindenszentek és Halottak napja

November 1-jén lesz Mindenszentek ünnepe, mely parancsolt ünnep, 2-án pedig Halottak napja.

Mindenszentek napján az Alsóvárosi temetőben a keresztnél imádság lesz a halottakért 15 órakor.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1. és 8. között mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik november 2-án, azaz halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

A székesegyházi szentmiserend november 1-jén: 8.00 és 18.00 


Domonkos rendi évforduló

A domonkos rend az idei esztendőben ünnepli fennállásának 800. évfordulóját. Ez alkalommal Vasváron a domonkosok tulajdonában lévő ősi kolostorban megemlékezés volt e jeles eseményről. A kiállítás megnyitásán Varga Lajos segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója is részt vett, és megáldotta az új kiállítást.


A Wawel székesegyházban

Október 23-án a krakói Wawel székesegyházban szentmise keretében megemlékezés történt Báthori István koronázásának 440. évfordulója, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Ezt az eseményt a székesegyházi káptalan több tagjával együtt ünnepelte Varga Lajos segédpüspök, plébános úr is, aki ez alkalommal a szentbeszédet tartotta, melyet helyben lengyel nyelvre is fordítottak. A szentmisén magyar zarándokcsapat is volt. Így a lengyelek és magyarok ezen a történelmi helyen együtt emlékeztek e két jeles történeti eseményre.


Plébániai Zarándoklat

Évente kétszer szervezünk egynapos zarándoklatot, valamint egyszer egy többnapos zarándoklatot illetve kirándulást.

Október 8-án meglátogattuk Celdömölk kegytemplomát, a sárvári várat, a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárat, a székesegyházat, a Szent Márton templomot és az Iseumot.

Celdömölk Szent Márton templom

UA-85961568-1