Plébániai életünk

Elsőáldozók bemutatása Pencen

A gyermekek szüleikkel és hitoktatójukkal együttesen izgatottan készülnek már az elsőáldozókat bemutató szentmisére. A bemutatás egyik fontos állomása az elsőáldozási felkészülésnek. A jelöltek az eddig eltelt időben, már tanúságot tettek, hogy komolyan veszik a felkészülést. A szertartás fontos részét képezi a hittanosok ígérete, hogy vállalják a felkészüléssel járó nehézségeket és a szülők imája gyermekeikért.

A bemutatási szentmisében kifejeződésre jut, hogy a szülő segíti a gyermekét, a gyermek pedig követi és elfogadja szülei segítségét és támogatását az elsőáldozási felkészülésben.

Az elsőáldozók ünnepélyes bemutatási liturgiája 2018. április 8-án lesz Pencen a 10.30-kor kezdődő szentmise keretében.


Bemutatkozik a MÉCS Családközösség

“Van néhány házaspár a plébánián, akik szívesen összejárnak imádkozni, de nincs ötletük, hogyan fogjanak hozzá. Tudnátok segíteni?” – valahogy így hangzik az első kérdés, ami a legtöbbször oda vezet, hogy egy-egy alakulófélben lévő vagy már működő házas közösség a MÉCS Családközösségekhez csatlakozik.

Ryan-Nagy Beáta bemutatkozó írását az alábbi linken teljes terjedelmében olvashatjuk.


Kedves szülők!

A plébániai élet különösen fontosnak tartja, hogy az elsőáldozási készületben a gyermekek nevelésén túl a szülőkkel is kapcsolatba lépessen illetve azokat elmélyíthesse. Erre lehetőséget biztosítanak a családos szentmisék, valamint ezen alkalmak előtt plébánosi beszélgetések.

Lényegesnek tartjuk, hogy az elsőáldozó ill. bérmálkozásra készülő gyermekek szüleivel külön találkozót is meghirdessünk, s így a szóban forgó kérdéseket megvitathassuk és közösen megválaszolhassuk.

A Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola számára:

Időpont: 2017. február 22. 17.00 óra

Helyszín: Karolina Katolikus Általános Iskola

A penci Cserhátliget Általános Iskola alsó tagozatosai számára:

Időpont: 2017. február 24. 17.00 óra

Helyszín: Penci közösségi ház

A penci Cserhátliget Általános Iskola felső tagozatosai számára:

Időpont: 2017. március 10. 17.00 óra

Helyszín: Penci közösségi ház


Az elsőáldozók bemutatási szertartása

Az elsőáldozásra készülő gyermekek bemutatási szertartása:

a penci Urunk színeváltozása templomban 2017. február 26-án lesz a vasárnapi szentmise (10.30) keretében.

Kérjük a kedves szülőket, hogy imáikkal is kísérjék gyermeküket az első szentáldozásra való felkészülésben.  Eme imaháttéri szolgálathoz az alábbi imádság is támogatást nyújthat.

 


Hálaadó és Újévi miserend a Székesegyházban

Hálaadó szentmise december 31-én 18.00-kor.

Újév napján január 1-jén a szentmisék rendje: 08.00, 10.00 és 18.00 órakor.

Újév napján a 11.30-kezdődő szentmise elmarad.


Ünnepi miserend a Váci Székesegyházban

 

December 23-án lesz az utolsó hajnali szentmise reggel 6-kor.

December 24-én 16 órakor pásztorjáték,  24 órakor éjféli szentmise.

December 25-én 8-kor, 10-kor és 18-kor lesznek a szentmisék, 11:30-kor nem lesz szentmise!

December 26-án vasárnapi miserend lesz.


Imahét a Krisztus-hívők egységéért – 2017. január 15-22.

Krisztusban Kedves Testvérek!

2017 imahetének vezérfonalát a németországi keresztény testvérek állították össze. Így most az ô gondolataikat, hitük megvallását, reménységük kifejezését nyújtjuk át örömmel a magyarországi keresztény egyházak lelkészeinek és híveinek.

Különösen protestáns testvéreinknek lesz 2017 jelentős év, mert éppen 500 éve indult el Wittenbergből Luther 95 tételének megjelenésével az a megújító, átalakító folyamat, amelyet reformációnak nevezünk. Jó tudni, hogy a protestáns egyházak együtt imádkoznak ebben az esztendőben is a testvéregyházakkal, így a Katolikus Egyházzal is.

Európa kultúrtörténete arról tanúskodik, hogy a reformáció nem csupán hitújító szándékú mozgalom volt. Nem is akármilyen reform indult el Wittenbergből, hanem olyan szellemi és lelki hatás áramlott Európára, mely ténylegesen megtermékenyítő hatással volt a tudomány szinte minden területére. Sajnos nem csak újító hatásai, hanem olyan torzulásai és melléktermékei is voltak a megújulásnak, amelyek inkább ártottak Krisztus ügyének. Az, aki a reformációban arra érzett felhatalmazást, hogy kárt okozzon, olyanná vált, mint a hegyoldalról elszabadult sziklatömb.

A keresztény világ azonban akkor tud jó úton maradni, ha nem egyszerűen a történelemből akar tanulni, hanem a Biblia üzenete alapján akar tájékozódni. A történelemből ugyan lehet okulni, de a Biblia az az erőforrás és útbaigazítás, amely a jó úton tartja Európa keresztény szellemiségét és kultúráját.

Minden autóvezető tudja, hogy milyen fontosak az úton maradáshoz az aszfaltra festett irányító vonalak. Ezeket látva, segítséget kap az utazó ember a megérkezéshez. Imahetünkön a hazafelé tartó úton kap az egyház népe ebben a füzetben olyan igéket, amelyek erôt, biztatást, bátorítást és reményt adnak, hogy Isten vezetésével legyen a hazaérkezésünk!

Így értelmezhetjük az imahét nyolc napjának – szinte féltőn terelgető – apostoli tanácsait. Ezek a tanácsok azonban nem általános érvényűek. Nem bárkit szólítanak meg! Ezek a bibliai igék az egyház népének szólnak az összetartás, az együtt haladás, az együtt gondolkodás, az Isten családjában való megmaradás érdekében. Az igehirdetésekben, a prédikációkban a fő üzenet: Krisztus szeretete sürget minket. Ezt bontja fel az Imahét tervezete 8 napnak megfelelően, hogy elérkezzünk a csúcspontra: az Istennel való rendezett kapcsolatra, az Istennel való békére.

Az Istennel jó kapcsolatban álló ember tudja, hogy van elmúlás, és lesz újjáteremtett világ. Mégis az Isten közelléte az a hely, ahová reménységgel készül, hogy már itt, de teljességben odaát Isten családjának tagja lehet – Krisztus Jézusban.

Ezzel a reménységgel kérjük Isten Szentlelkének munkáját, Isten gazdag áldását, az emlékező év megszentelését, és kívánunk békés istentiszteleti alkalmakat az ökumenikus imahéten.

Dr. Veres András püspök (A Magyar Katolikus  Püspöki Konferencia elnöke)

Steinbach József református püspök (A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke)


Hajnali szentmisék adventi időben

Adventi időszakban (november 28. – december 23.) a Váci Székesegyházban a hétköznap reggel 8 órakor kezdődő szentmise elmarad. Helyette 6 órakor tartjuk az ún. Rorate szentmiséinket. Valamint kérjük és várjuk azon kedves hívek jelentkezését, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljönni a templomba, így az adventi készület során otthonukban szeretnének szentségekhez járulni. Szívesen meglátogatjuk őket. Jelentkezni lehet a szentmiséket követően a sekrestyében vagy hivatali időben a Vác-Alsóvárosi Plébánián telefonon ill. személyesen.


A Családos Közösség találkozója

A vácdukai Családos Közösség olyan elkötelezett keresztény házaspárok és gyermekek csoportja, akik havonta egy alkalommal, szombat délután találkoznak a vácdukai közösségi házban. A találkozók mindig közös szentmisével kezdődnek, melyen a családok gyermekei szolgálnak. Ezt követően a közösségi házban a felnőttek egy adott témát beszélnek át, míg a gyerekek játékos formában ismerkednek a jézusi tanítással. Természetesen  sok a kötetlen beszélgetés és a mindennapi családi élet dolgairól is szó esik, melyet egy jóízű agapé követ.


Hit és Fény Közösség

A Hit és Fény Közösség hátrányos helyzetű testvéreinkkel foglalkozik. Szeretné kifejezni azt, hogy ők is hozzájárulhatnak azoknak az embereknek az életéhez, akik közösséget vállalnak velük. Havonta egyszer találkoznak a plébánián.


A penci közösség ifjabbjai

A penci liturgikus közösségben vasárnapról vasárnapra szép számú ministráns szolgál. Hittanosaink szüleikkel és hitoktatóikkal együtt szintén nagy számban látogatják a vasár- és ünnepnapi szentmiséket.


Közösségi összejövetel Vácdukán

Közösségi házunkban november 5-én vendégül láttuk azokat, akik az egyházközség életét valamilyen szolgálattal segítik. Részt vettek rajta a takarítók, a tanácsosok testülete, a hitoktatók, a kántor és még mások. Köszönjük szépen azok segítségét, akik a vácdukai közösség életét előmozdítják.


Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepén a plébánia tulajdonában lévő temetőben minden évben délután három órakor imádságot szoktunk végezni a temetőben nyugvókért. A temetőben számos pap és kedves nővér (apáca) nyugszik. Emlékezzünk rájuk!


A vácdukai közösség zarándoklata

Október 29-én volt a vácdukai közösség szentkúti zarándoklata, melyen egy buszt megtöltöttek. Az ünnepi szentmise 11.00 órakor volt, melyen a főcelebráns a segédpüspök úr volt, valamint egy ferences szerzetes koncelebrált. A szentkúti szentmisét követően a zarándokházban közös ebéd volt, majd pedig látogatás történt a szécsényi Forgách kastélyban, melynek utolsó tulajdonosa a báró Lipthay  család volt.


A MÉCS Családközösség október havi összejövetele

A Mécs Családközösség tagjai minden hónapban egy alkalommal találkoznak a plébánián. Ez alkalommal a kisgyerekekre az ifjúsági hittanosok közül egy valaki felügyel s játszik velük, míg a családközösség tagjai ennek a lelkiségi mozgalomnak megfelelően foglalkoznak egy adott témával.


Oltárszolgálat

Az  oltárszolgálatot részben az akolitusok, részben pedig a ministránsok látják el. Ezen kívül felolvasók is vannak. Mindhárom szolgálatra lehet jelentkezni, de akolitus képzés csak jövőre indul. Ministránsokat és felolvasókat folyamatosan képzünk. A ministránsokkal való foglalkozás vasárnap délután 17.00-kor az esti szentmise előtt történik.


Mindenszentek és Halottak napja

November 1-jén lesz Mindenszentek ünnepe, mely parancsolt ünnep, 2-án pedig Halottak napja.

Mindenszentek napján az Alsóvárosi temetőben a keresztnél imádság lesz a halottakért 15 órakor.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1. és 8. között mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik november 2-án, azaz halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

A székesegyházi szentmiserend november 1-jén: 8.00 és 18.00 


Domonkos rendi évforduló

A domonkos rend az idei esztendőben ünnepli fennállásának 800. évfordulóját. Ez alkalommal Vasváron a domonkosok tulajdonában lévő ősi kolostorban megemlékezés volt e jeles eseményről. A kiállítás megnyitásán Varga Lajos segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója is részt vett, és megáldotta az új kiállítást.


A Wawel székesegyházban

Október 23-án a krakói Wawel székesegyházban szentmise keretében megemlékezés történt Báthori István koronázásának 440. évfordulója, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Ezt az eseményt a székesegyházi káptalan több tagjával együtt ünnepelte Varga Lajos segédpüspök, plébános úr is, aki ez alkalommal a szentbeszédet tartotta, melyet helyben lengyel nyelvre is fordítottak. A szentmisén magyar zarándokcsapat is volt. Így a lengyelek és magyarok ezen a történelmi helyen együtt emlékeztek e két jeles történeti eseményre.


Plébániai Zarándoklat

Évente kétszer szervezünk egynapos zarándoklatot, valamint egyszer egy többnapos zarándoklatot illetve kirándulást.

Október 8-án meglátogattuk Celdömölk kegytemplomát, a sárvári várat, a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárat, a székesegyházat, a Szent Márton templomot és az Iseumot.

 

Celdömölk Szent Márton templom

UA-85961568-1