UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Kedves Olvasók!

A Vác-Alsóvárosi Plébánia szeretettel köszönti önt munkatársai nevében. Plébániánk egyszerre szolgálja Isten dicsőségét és azon embertársaink javát, akik hozzánk fordulnak. Plébániánk területén többféle közösség működik, melyek a hívek egy-egy speciális csoportját fogják össze. A plébániai közösség korcsoportok szerint is tagolódik. Fontos a családos közösség, valamint a különféle ifjúsági csoportok. Plébániánk sajátja, hogy a plébániatemplom maga a Székesegyház, melyen kívül Vác városán belül a plébániához tartozik a Piarista Templom, a Barátok…Keep Reading

Urunk színeváltozása

Jézus megdicsőülésének helye a régi hagyomány szerint a galileai Tábor-hegy volt. A csoda színhelyén még az arab hódítás előtt három bazilika épült. Felszentelésük napja, augusztus 6. lett Urunk színeváltozásának (latinul: transfiguratio) ünnepe. E napon Jézus emberi testében, még a feltámadás előtt való isteni dicsőségének felragyogását ünnepeljük. Az esemény a Tábor hegyén történt, a Szentírás a színeváltozást nem Jézus Krisztus misztikus élményeként, hanem a tanítványoknak adott kinyilatkoztatásként írja le. Hatására megvilágosodott az…Keep Reading

A Mária Magdolna kápolna búcsúja

2017. augusztus 23-án (vasárnap) 10.30-kor tartjuk Pencen a Márai Magdolna kápolna búcsúját. Mária Magdolna egy volt azon asszonyok közül, akiket Krisztus arra méltatott, hogy közelről hallgassák tanítását, és a Golgotára is elkísérjék. Ő közvetlenül szolgálta az Urat, elkísérhette Jézust, amikor tanítványaival járta a városokat és falvakat, hirdetve az Isten országát. Gondoskodhatott arról a kis csapatról, amelynek se nyugta, se otthona nem volt, és magáról az Emberfiáról is, akinek nem volt…Keep Reading

Szent Anna-napi búcsú

2017.07.30-án (vasárnap) 9.00-kor Szent Anna búcsú a vácdukai templomban “A hazai Szent Anna-tisztelet gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdaasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ össze: a szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők. Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát…Keep Reading

Nyári zarándoklat

Minden esztendőben szoktunk többnapos külföldi zarándoklatot, kirándulást szervezni. Az idei esztendőben az első napon ellátogattunk a legnagyobb magyar emlékhelyére, Nagycenkre, ahol megtekintettük a Széchenyi család kegyurasága alatt épült nagycenki plébániatemplomot, a Széchenyi Mauzóleumot és nagycenki Széchenyi-kastélyt. Mindegyik helyen kiváló vezetésben volt részünk. Még ezen a napon ellátogattunk Körmendre, ahol a boldoggá avatott Batthyány-Strattmann László előtt tettük tiszteletünket a plébániatemplomban és a kastélyban. Utána elmentünk Magyarszecsődre, ahol megtekintettük az Árpád-kori templomot….Keep Reading

Diakónusszentelés

„Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.” Július elsején dr. Beer Miklós megyéspüspök a váci székesegyházban diakónussá szentelte Kovács Zsoltot és Torma Zsolt Joelt, valamint Lauer Tamást, Dénes Jánost és Molnár Andrást. Kovács Zsoltot és Torma Zsolt Joelt átmeneti diakónussá, Lauer Tamást, Dénes Jánost és Molnár Andrást állandó diakónussá szentelte a megyéspüspök. A váci székesegyházban tartott ünnepi szentmisén részt vett az egyházmegye papsága, a papnövendékek, akolitusok és diakónusok, a…Keep Reading

Gregorián Fesztivál

UA-85961568-1