Legfrissebb, legfontosabb…

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/03/havan.jpgLegfrissebb, legfontosabb…

Mégsem ítél el bennünket

Mégsem ítél el bennünket

Nagyböjt 5. hete, hétfő A mai alkalommal Dániel próféta könyvének függeléke, a 13. fejezet kerül részbeni felolvasásra. Zsuzsanna története az ártatlanul elítélt történetét mondja el, aki szerencsésen kikerül az őt rágalmazók kezéből. Már a vád is elhangzott, amikor Dániel próféta közbelépett, és sikerült megakadályoznia az ártatlan Zsuzsanna megkövezését. Ebben a prófétát leleményessége segítette, amikor kikérdezte a két vénembert, hogy milyen fa alatt látták Zsuzsannát enyelegni. Mivel a két vén a…Keep Reading

De ő Istenre bízza magát

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/03/jeremiah.jpgDe ő Istenre bízza magát

Nagyböjt 4. hetének szombatja Figyelmünk egyre inkább Jézus szenvedésére összpontosul. Az Ószövetség jeles prófétája, Jeremiás is sokat szenvedett. Magyar nyelven is olvasható Franz Werfel több száz oldalas elbeszélő műve e sokat szenvedett prófétáról. Büszkék lehetünk arra, hogy a huszadik század nagy írói között a katolikus szellemiség is megnyilvánult. A mai olvasmány szavai (11,18-20) Jeremiásnak a jeruzsálemi templomban elhangzott feddő szavai után következnek. Ezek a mondatok nem hagynak kétséget arról, hogy…Keep Reading

Megyéspüspöki felhívás

Kedves Testvérek! Valamennyiünk számára megdöbbentőek a hírek, a kihalt utcák látványa világszerte. Különös és nehéz napokat élünk. Sok a bizonytalanság, a félelem: megkíméli-e szeretteinket a betegség, lesz-e munka, jövedelem, kenyér az asztalon. Mégis hisszük, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Nagy erőt ad ez. Éppúgy megerősít, mint tudni azt, hogy az Egyház mint mindig, úgy most is mellettünk áll. Ha nincs is nyilvános szentmise, papjaink mindennap bemutatják a…Keep Reading

Ha megvan vele a közösségünk

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/03/tanito.jpgHa megvan vele a közösségünk

Nagyböjt 4. hét, péntek Minél közelebb kerülünk Nagypéntekhez, a szentírási olvasmányok által annál jobban kibontakozik előttünk az a konfliktushelyzet, mely Jézus és a választott nép fiai között létrejött. Ennek illusztrálásaként vesszük a mai alkalommal az ószövetségi olvasmányt a Bölcsesség könyvéből (2,1; 12-22). A szöveg ezen mondatai vonatkoztathatók leginkább Jézus keresztre feszítésére: „Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, mert – saját szava szerint…Keep Reading

Egységben az Atyával

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2020/03/jezus_atya.jpgEgységben az Atyával

Nagyböjt negyedik hete: csütörtök A mai szentmise első olvasmány a Kivonulás könyvéből (32,7-14) vétetik. A történet mindannyiunk számára nagyon ismert: az aranyborjú imádásáról van benne szó. A történet még a pusztai vándorlás idejére vezet vissza bennünket. A Mózes által felkínált egyistenhit Isten népe számára úgy látszik, hogy nem volt elfogadható. Könnyebb olyan dolgokban hinni, amelyek láthatók, megfoghatók, érzékelhetők. Isten azonban a maga természetfölötti mivoltában értelmi belátásunk tárgya, de érzékszervekkel nem…Keep Reading

Bakonybél: elhalasztva

A május 9-re hirdetett bakonybéli zarándoklat időpontja megváltozik.A járvány elmúltával új időpontot tűzünk ki.

UA-85961568-1